logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Łambinowice
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POMOC PRAWNA
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 POLITYKA PRYWATNOŚCI
minus Polityka Prywatności serwisu www.bip.lambinowice.pl
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
 PUBLICZNY WYKAZ DANYCH
minus Gmina Łambinowice
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
plus Druki do pobrania
 PARTNERSTWO NYSKIE
plus 2016
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki pomocnicze-Sołectwa
plus Jednostki organizacyjne
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Informacje
plus Praca w urzędzie
plus Konkursy
plus Ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Przetargi / Zapytania ofertowe
minus Przetargi - Agencja Mienia Wojskowego
 ORGANA WŁADZY
minus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 WYBORY I REFERENDA
plus Wybory i referenda
 SPISY POWSZECHNE
plus Powszechny Spis Rolny
plus Narodowy Spis Powszechny
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, programy i startegie
plus Gospodarka komunalna
plus Uchwały Rady Gminy
plus Czystość i porządek
plus Gospodarka leśna
minus Zwierzęta bezdomne
 ZAGOSP. PRZESTRZENNE
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Wzory wniosków do pobrania
 FINANSE
plus Budżet Gminy
plus Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
plus Wieloletnia Prognoza Finansowa
 PODATKI I OPŁATY LOKALNE
plus Podatki
 ZAŁATWIANIE SPRAW
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
plus E-URZĄD
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 KONTROLE
plus 2012
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Urząd Gminy Łambinowice

48-316 Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29
tel.: (077 ) 4-311-300, 4-311-301
fax.: (077) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
www: www.lambinowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej
realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu:
od 8.30 do 16.30 - w poniedziałek,
od 7.30 do 15.30 - w pozostałe dni robocze.

 Urząd Gminy w Łambinowicach

Gmina Łambinowice

NIP: 753-10-10-147
REGON: 000541078

NIP: 753-23-91-051
REGON: 531412846

Nr rachunku bankowego:
Nr rachunku sum depozytowych:
74 8905 1010 2001 0012 5413 0004
89 8905 1010 9001 0012 5413 0001

Wszelkie zapytania należy kierować na adres : ug@lambinowice.pl

lub telefonicznie : (77) 4-311-300 lub (77) 4-311-301

 

 

corner   corner